Parisian table lamp, C1890, by Esme Samson

Parisian table lamp, C1890, by Esme Samson

Code: 10332

£1,200.00 Approx $1466.99, €1337.79